Conferentie natuurlijke wijkontwikkeling – 23 mei 2013

Vanmiddag deelgenomen aan de conferentie natuurlijke wijkontwikkeling. Natuurlijke wijkontwikkeling staat voor bottom-up stedenbouw op basis van straatonderzoek. De basis is de bestaande stad, waarin, indien nodig, met kleine interventies met draagvlak en hulp uit de wijk, de stad aangepast wordt aan de plaatselijke behoeften. In gesprekken met bewoners en gebruikers wordt geanalyseerd of vooronderstelde problemen daadwerkelijk aanwezig zijn. Maar nog belangrijker, er wordt gevraagd hoe bewoners en gebruikers, ook passanten, tegen de buurt of wijk aankijken. Wat vinden zij en wat zouden zij verandert willen zien. 

De opbouw van de middag zorgde bij mij als deelnemer voor enthousiasme over de manier van werken. We trokken met groepjes met opdrachten de wijk Liniekwartier in Breda in en spraken bewoners, passanten en ondernemers. En ook binnen de groepjes werd gediscusieerd over de zaken die we tegen kwamen. Na een korte evaluatie over hetgeen de diverse groepen hadden waargenomen volgde een presentatie van een stedenbouwkundige van de gemeente Breda over de structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan die opgesteld zijn voor de wijk Liniekwartier. Vervolgens een presentatie van AlleeWonen over de wijkontwikkeling en de kluswoningen die ze in het Liniekwartier ontwikkelen.

Terugkijkend op de middag bekruipt me het gevoel dat de crisis voor onze steden een zegen is. En dat vooral bij instituten als gemeenten en woningbouwverenigingen de natuurlijke wijkontwikkeling nog een ver van mijn bedshow is. Uit de gesprekken met bewoners kwam met name naar voren dat de woning aan een renovatieslag toe waren, maar dat de wijk zoals deze er nu bij staat prima voldoet. Ook de grote van de woningen staat niet ter discussie. Des te meer bevreemd het me dat zowel de gemeente Breda als AlleeWonen het nodig achten om aan wijkontwikkeling te doen en nieuwe doelgroepen te introduceren binnen de wijk. En daar ook ruimte voor maken door bewoners vervangende woonruimte binnen de wijk of in andere wijken aan te bieden. 

Je vraagt je dan af of binnen een bestaande functionerende wijk de stad moet bouwen en ontwikkelingen? Is het niet veel belangrijker binnen een wijk als het Liniekwartier te vouwen en te vormen. Stedenvouw en stadsvorming. Van een vel papier kun je de meest fraaie dingen vouwen. De bestaande stad als uitgangspunt kun je vouwen en vormen met de bewoner en gebruiker als de basis van de zich naar de toekomst veranderende stad.

ddp mei 2013