bureau

Bij ddp-architectuur staat de gebruiker centraal. Wonen, werken, sporten, uit eten. Elke gebruiker stelt andere eisen voor het gebruik van ruimte. Bij ddp-architectuur vinden we dat een ontwerp niet alleen moet faciliteren, maar ook moet uitdagen. Het moet uitnodigen tot gebruik. 

Door functionaliteit en beleving van ruimte aan elkaar te koppelen en door na te denken over toekomstige veranderingen in het gebruik ontstaan duurzame gebouwen en een duurzame omgeving.

Wij werken van binnen naar buiten, het programma is uitgangspunt voor het ontwerp en door het samenspel met de omgeving ontstaat de architectonische verschijningsvorm van het gebouw.

Wij zijn door jarenlange ervaring en creativiteit in staat uw wensen vorm te geven en het project te begeleiden, vanaf de eerste schets tot en met de oplevering.