hoe werken wij

Op de schaal van de stad werken wij van buiten naar binnen. Elke locatie binnen de stad is onderdeel van het stedelijk weefsel, een weefsel dat is opgebouwd uit tal van lagen die door studie en onderzoek gedefinieerd kunnen worden. Hierdoor staat geen enkele plek in de stad op zichzelf. Iedere locatie heeft een relatie met de omgeving. En niet alleen met de directe omgeving, maar door functie en betekenis binnen het stedelijk weefsel zijn er ook relaties met andere plekken in de stad. We onderzoeken de stad om voor de onderzoekslocatie te komen tot een programma dat aansluit op de bestaande stad en een verrijking voor de stad is. Dit kan ook betekenen dat binnen bestaande weefsels radicale wijzigingen aangebracht worden om nieuw leven of identiteit aan een locatie, buurt of wijk te geven.

Op de schaal van het gebouw werken wij van binnen naar buiten. Onze visie is: "vorm volgt context". Vanuit het programma van eisen organiseren wij het gebouw en de relaties die het met zijn omgeving moet of mag hebben. Dit doen we van binnen uit, wij zien gebouwen als architectuurmachines die onze opdrachtgevers moeten accomoderen en dienen, maar ook verrassen en uitdagen. Als het programma geordend is wordt gekeken naar de relaties met de omgeving, hoe sluiten we aan op de externe routing en hoe laten we de architectuur aansluiten op de situatie.

De context is niet alleen de situatie, maar bestaat onder andere uit programma van eisen, situatie, cultuur en regelgeving. Kortom alle invloeden die het ontwerp en het ontwerpproces bepalen vormen de context voor de uiteindelijke vorm.

Voor particulieren hebben we nog een tweetal documenten gemaakt die laten zien wat een architect doet om tot een gerealiseerd project te komen. Klik hieronder om de documenten te downloaden.

Woning verbouwen met een architect pdf

Woning bouwen met een architect pdf